English

Gwobrau Prentisiaethau 2024

 

Beth ydy Gwobrau Penrisiaethau?

Mae Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai yn cynnal Seremoni Gwobrau Prentisiaethau blynyddol, sy’n cydnabod prentisiaid dawnus am eu cyfraniad rhagorol i’w gweithle a thu hwnt.

Dewch i wybod mwy am y prentisiaid buddugol

Cliciwch ar y delweddau isod i gwrdd â'r prentisiaid buddugol.

 
 
 

Enillwyr blaenorol

Gwyliwch ar YouTube

Enillwyr 2023

Enillwyr 2022

Enillwyr 2021

 

Partneriaid

Gwobrau Prentisiaethau 2024
Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai